چربی گیر های صنعتی ساخت شرکت بهینه کاران اراک توانایی حذف چربی های oile &fate را دارد و مهمترین مزیت آن نسبت به دستگاه های مشابه خارجی و داخلی موارد ذیل می باشد :

1-صرفه اقتصادی

2-کارایی بالای حذف چربی ها

3-توانایی حذف چربی های oile و fate

4-پشتیبانی و تامین قطعات به مدت 10 سال

5-امکان تغییرات در فرایند و یا ابعاد مطابق درخواست مشتری

6-امکان ساخت با متریال های مختلف مطابق درخواست مشتری

7-دارای تابلوی کنترل پنوماتیک و تابلوی برق و ابزار دقیق ساخت شرکت بهینه کاران با استفاده از تجهیزات اروپایی غربی

8-دارای الکتروپمپ دوفازی ساخت آلمان

9-موتور و گیربکس و شیر های برقی و پنوماتیک ساخت آلمان و فرانسه