شرکت بهینه کاران در سال 1374 با مجموعه ای کامل شامل طراحی مهندسی ،ساخت و تولید ، تامین و اجرا ، راهبری و نگهداری ، ارتقا  با هدف ارایه راهکارهای نوین و خلاقانه جهت تصفیه آب و فاضلاب با استفاده از منابع داخلی راهی طولانی  جهت حفظ پایدار محیط زیست ، بازیابی و تصفیه فاضلاب ، تامین و تصفیه آب شهری و صنعتی و تامین آب بهداشتی را شروع نموده است. مجموعه شرکت بهینه کاران  توانسته است در مدت 24 سال سابقه کاری خود ، گام های بلندی در این راستا بردارد.