پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب سیستم هایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بصورت متمرکز طراحی و ساخته می شوند.

از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحد ها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، اصطلاحا به آنها پکیج تصفیه فاضلاب گفته می شود.

شرکت بهینه کاران با بهره گیری از جدید ترین سیستمها و دانش کارشناسان و تکنسیسن های فنی پکیج ها را بصورت فلزی با استفاده از تکنولوژیهای تصفیه فاضلاب مبتنی بر شرایط پروژه ، طراحی ، ساخت و اجرا می نماید.

پساب خروجی این پکیج ها مطابق با تصفیه خانه های دیگر با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته و با توجه به طراحی، از آن می توان برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز یا تخلیه به چاه جاذب، تخلیه به آبهای سطحی ئ آب مصرفی فلش تانکها استفاده نمود.

واحدها

به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می توانند وارد شبکه جمع آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش بینی شده است. این مواد جامد درشت مشکلاتی از قبیل گرفتگی و خوردگی پمپها و اتصالات آنها، تجمع در حوض هوادهی و انسداد فیزیکی لوله های ارتباطی را به دنبال دارند.

ماهیت هوازی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده ایجاب می نماید که جهت انجام صحیح واکنشها اکسیژن مورد تیاز سیستم تامین شود. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر وظیفه مهم و اساسی تامین اکسیژن مورد نیاز سیستم به عهده مخزن هوادهی و هواده های مرتبط با آن است.در این مخزن اصلی ترین واکنشهای تصفیه اتفاق افتاده و مواد آلی پس از تجزیه به توده های سلولی و انرژی تبدیل می گردند.مهمترین تجهیزات مربوط به این واحد هواده هایی هستند که هوای مورد نیاز سیستم را به فاضلاب تزریق می کنند. دیگر تجهیزات این واحد شامل لوله کشیهای سیستم هوادهی و افشانک های پخش هوا می باشند.

مجموعه فرآیند های اتفاق افتاده در مخزن هوادهی منجر به تولید توده های بیولوژیکی سنگینی می شود که قابلیت ته نشینی دارند. از این رو پس از مخزن هوادهی یک مخزن ته نشینی قرارداده می شود تا بدین وسیله بتوان توده های تشکیل شده را از جریان فاضلاب حذف نمود.

در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن ته نشین شده که شامل پمپ حبابی (Air Lift Pump) و لوله وروودی هوای آن و نیز لوله تخلیه لجن وجود دارد.

لجن ته نشین شده در مخزن ته نشینی لازم است که ضمن خروج از مخزن ته نشینی با نسبت مناسب به سمت مخزن هوادهی و هاضم لجن فرستاده شود. به سبب آنکه لخته های تشکیل شده لجن بصورتی ضعیف به یکدیگر پیوسته شده اند استفاده از پمپهای سانتریفیوژ سبب شکسته شدن این لخته ها خواهد شد. به همین علت برای پمپاژ لجن فعال معمولا از پمپهای حبابی (Pump Air Lift) استفاده می شود.

به منظور نگهداری لجن مازاد تا زمان دفع تهایی آن، یک مخزن برای ذخیره لجن در نظر گرفته شده است.

در این مخزن عملیات گندزدایی(ضدعفونی) انجام می شود.

این واحد شامل تجهیزاتی نظیر الکتروپمپهای مستغرق فاضلابی و سطح سنج می باشد.

هوای تولیدی توسط بلوئر فشرده، خشک و عاری از هرگونه روغن و آلودگی می شود.

برای بهره برداری مناسب از سیستم های تصفیه لازم است که بهره بردار بتواند بوسیله یک تابلو فرمان کلیه تجهیزات الکترومکانیکی سیستم را کنترل و راهبری تماید. بنابراین یکی از اجزای سیستم تصفیه تابلو کنترل و توزیع قدرت است.

مزایا

  •  سرعت ساخت و اجرا
  • قابلیت ارتقا و افزایش عملکرد تصفیه خانه
  • مقاومت در برابر شرایط محیطی
  • قابلیت جابجایی واحد ها و سیستم تصفیه
  • امکان انجام اصلاحات مورد نیاز در طول بهره برداری با حداقل هزینه
  • عمر مفید سازی ها و تاسیسات